Силденафил тестостерон силденафил в природе

Най-честите нежелани странични действия на от терапията са били леко и умерено главоболие (3.1%) и зачервяване (1.6%).

Ефекти от добавянето на PDE5 инхибитори към антихипертензивната терапия.

PDE5 инхибиторите блокират разграждането на цикличния гуанозин монофосфат (GMP) в системните артерии и вени, като по този начин ги дилатират.

Като слаби вазодилататори, PDE5 инхибиторите са свързани с леко, обикновено клинично незначимо понижение на системното артериално налягане при (АН) здрави индивиди: Като цяло, ефектите на тази група медикаменти върху кръвното налягане са по-изразени в изправено положение, при пациенти с по-високо изходно кръвно налягане и не винаги са доза-зависими.

PDE5 не увеличават честотата на неблагоприятните странични ефекти на антихипертензивните медикаменти. установи, че добавянето на sildenafil не увеличава симптомите, дължащи се на понижено артериално налягане (хипотония, световъртеж, зачервяване), както и честотата на стенокардия, коронарна болест или миокарден инфаркт.

Подобни резултати (с изключение на по-висока честота на зачервяване) са установени за tadalafil и vardenafil. Всички PDE5 инхибитори са противопоказани при болни, получаващи органични нитрати (включително кратко- и дългодействащ nitroglycerin, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate и amyl nitrate).

Те включват диабет, тютюнопушене; дислипидемии; АХ; затлъстяване; заседнал начин на живот… В изследването Massachusetts Male Aging, Feldman и сътр.От 2377 мъже с диабет, ЕД е установена при 71%, като при две трети заболяването не е лекувано.Най-висок процент нелекувана ЕД се среща при пациенти с АХ и/или диабет е заключението на авторите.PDE5 инхибитори трябва да се прилагат с повишено внимание при болни на лечение с алфа-блокери (за АХ или доброкачествена простатна хиперплазия), тъй като могат да предизвикат ортостатична хипотония.PDE5 инхибитори са абсолютно противопоказани в комбинация с органични нитрати, поради значим синергизъм по отношение на антихипертензивния ефект.