Transkrypcja cyrylica online dating dating and singles


24-Nov-2017 05:32

transkrypcja cyrylica online dating-67

brighton dating events

Przeważająca większość znaków ma również odrębne znaczenie jako wyraz (słowo) lub morfem.Lekcja każdego z nich może się bardzo różnić w zależności od dialektu lub języka użytkownika, jednak jego znaczenie pozostaje na ogół niezmienne.W Japonii, gdzie przyjęto pismo chińskie do diametralnie różnego języka, do notowania wymowy znaków tworzono pomocnicze systemy pisma (patrz: man’yōgana), z których wyewoluowały dzisiejsze kana. Dzięki niemu mali Chińczycy uczą się wymowy nowych znaków i oswajają z alfabetem łacińskim.W XX wieku stworzono w Chinach za przykładem Japończyków pomocniczy alfabet bopomofo. Pojawienie się Europejczyków i wynalazek alfabetu łacińskiego dostarczyły nowej metody notowania brzmienia znaków. Chińczycy zawsze przykładali wielką wagę do eleganckiego wyglądu pisma.

transkrypcja cyrylica online dating-65

okrasne pismo online dating

Zasady kreślenia znaków są następujące: Do początków XX wieku nie używano znaków interpunkcyjnych, jednak sporadycznie już od wczesnej starożytności pojawiały się różne znaki oddzielające jednostki syntaktyczne.Chińskie pismo jest również systemem złożonym, w którym znak z reprezentowanym słowem może łączyć zasada semantyczna, fonetyczna, albo obie naraz.